Projektledning, projektering och projektsamordning.

Vi tar ansvar för projektet från början till slut och arbetar i nära samarbete med kunden, byggbolag och fastighetsbolag inom kommersiella och privata sektorn. Vårt mål är att göra det enkelt för beställaren och säkerställa att ställda och förväntade krav uppnås.

Se våra tjänster

På väg mot bättre klimat

Våra tjänster för en bättre miljö

Projektledning

Kvalificerad projektledning är förutsättningen för ett framgångsrikt projekt. Bravera tar ansvar för projektet från idéstadiet till slutproduktion med rätt kompetens vid varje moment.

Läs mer

Projektsamordning

Vi på Bravera har flerårig erfarenhet inom konsultverksamhet, därför erbjuder vi denna tjänst vid förtroendeuppdrag mot slutkund och fastighetsägare.

Läs mer

Projektering

Bravera har erfarenhet och kompetens av allt från enklare till avancerad industriprojektering. Vi tar ett helhetsgrepp om installationen för entreprenören eller slutkunden.

Läs mer

OVK-besiktning

Vi utför OVK dvs obligatorisk ventilationskontroll i nyproduktioner och befintliga fastigheter, för att säkerställa att ert inomhusklimat uppfyller Boverkets krav.

Läs mer

Injustering

Vi utför luftinjustering av ventilationsanläggningar för att uppnå balans i systemen och för att säkerställa att projekterade luftflöden erhålls.

Läs mer