Injustering

Vi utför luftinjustering av ventilationsanläggningar för att uppnå balans i systemen och för att säkerställa att projekterade luftflöden erhålls. Luftinjustering utförs enligt den enda godkända metoden (Proportionalitetsmetoden).