OVK-besiktning

Vi utför OVK dvs obligatorisk ventilationskontroll i nyproduktioner och befintliga fastigheter, för att säkerställa att ert inomhusklimat uppfyller Boverkets krav. Vi genomför också de eventuella åtgärder som krävs för att uppnå en godkänd OVK-besiktning.