Projektledning

Kvalificerad projektledning är förutsättningen för ett framgångsrikt projekt. Bravera tar ansvar för projektet från idéstadiet till slutproduktion med rätt kompetens vid varje moment. Vi arbetar i nära samarbete med kunden för att uppnå gemensamt uppsatta mål. Bravera har stor erfarenhet av projektledning.

 

Vi utgår från följande punkter i vår ledning:

– Tydlig planering och uppföljning

– Effektiv projektstyrning

– Kontinuerlig kostnadskontroll

– Genomtänkt logistik

– Strukturerad dokumenthantering

– Samordning mellan olika discipliner

– Rätt kvalitet och arbetsmiljö (KMA)

– Leverans av färdig projekt

– Uppföljning