Projektsamordning

Vi på Bravera har flerårig erfarenhet inom konsultverksamhet, därför erbjuder vi denna tjänst vid förtroendeuppdrag mot slutkund och fastighetsägare. Som Projektsamordnare innebär det att vi skriver förfrågningsunderlag med tillhörande administrativa föreskrifter. Vi utför även utvärdering av inkomna anbud för att säkerställa att anbuden är tolkade enligt angivna underlag och håller rätt prisbild.

VVS installationen utgör en stor kostnad i ett byggprojekt. Vare sig det är en nyproduktion eller lokalanpassning kan vi erbjuda det stöd som behövs för att spara kostnader för beställare.

Vi deltar aktivt i samordningen av projektet för att försäkra att ställda krav följs och att rätt person löser eventuella problem som uppstår på vägen. Transparens genom hela byggprocessen är en nyckelfunktion för ett lönsamt slutresultat.